A plataforma transfronteiriza de teatro afmador: PLATTA nace co propósito de fomentar o diálogo do teatro afeccionado transrexional e transnacional, como unha realidade dentro do espazo cultural nacional e europeo; así como apostar por unha nova visión do teatro amateur, como elemento indispensábel para a divulgación e intercambio cultural transfronteirizo


A plataforma está integrada por entidades de tres rexions: Galicia, Vale do minho y Castilla y León pertenecientes a dous   Paises:  (España y Portugal):


                                                         

             

       


Actividades desenrroladas:


As actividades de Platta  articulanse en 4 eixes de actuación:


intercambio cultural y lingüístico, formación, encuentro, análisis e discusión e Movilidade y difusión:    
Fronterizos 2013
 I Mesa de traballo en Salvaterra do Miño
Lecturas dramatizadas